Om SciFest

SciFest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag.

Programmet är brett med både humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och medicin. Under en promenad på SciFest kan du gå från att gräva fossil till att programmera lego-robotar sen vidare till att leta efter granbarkborrar och göra din egen historiska utställning. Det smäller, bubblar och rör sig, luften är fylld av glädje och energi!

Två av dagarna är vikta för skolklasser från mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet i Uppsala med omnejd. På lördagen är alla nyfikna människor hjärtligt välkomna. Vi riktar oss framför allt till unga människor och vill få dem att ställa de stora frågorna, ta del av den senaste forskningen, testa sig fram och upptäcka hur roligt och intressant det är med vetenskap.

Mål och bakgrund

Läs om hur SciFest grundades, vad som hänt genom åren och det genomgripande syftet med vetenskapsfestivalen.

SLU och Uppsala universitet

Det första SciFest ägde rum 2012 i regi av Uppsala universitet. Från och med år 2020 samarrangeras SciFest av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. De flesta utställarna på SciFest kommer från de båda universiteten i Uppsala men det är också myndigheter, företag, museer och organisationer.

Utbudet på SciFest ska ge inspiration till undervisningen utifrån en vetenskaplig grund. Skolan kan här komma i direktkontakt med forskare och få med sig spännande idéer och uppslag att jobba vidare med på skolan. Vi anordnar också digitala lärarkvällar tillsammans med Vetenskapsfestivalen i Göteborg och Kunskapsfesten i Eskilstuna.

För forskarna är det ett utmärkt tillfälle att berätta om sin forskning för barn och ungdomar. Det kan faktiskt göra att de förstår sitt ämne ännu bättre, nyfikna frågor kan ge både nya idéer och energi!

 

Kontakt

Har du frågor som gäller press och media? Kontakta press@uu.se

Om varumärket

Uppsala universitet har licens att använda varumärket SciFest®, som ägs av UEF (University of Eastern Finland).

Kontakt

Besök SciFest

Uppsala universitets logotyp
SLU logotyp