Så här kan du skapa en bra SciFest-aktivitet

Här kommer några tips om hur du skapar en bra aktivititet med utgångspunkt från din forskning.

Bakom dessa råd står museipedagogerna Leif Hallsén och Cecilia Ödman från Museum Gustavianum, som är med i projektgruppen som arbetar med SciFest 2024.

Bilden visar en forskare med provrör och vätska, som han visar upp för några intresserade barn.

En aktivitet som når fram är stimulerande för alla.

1. Bestäm syftet med er workshop

Vad vill ni att eleverna ska lära sig? Ni har säkert mycket ni vill berätta och förklara men eleverna kan inte lära sig eller göra allt under en workshop. Välj först och fokusera därefter på det ni valt!

2. Bestäm målgrupp

Fundera över vilken målgrupp ni tror passar bäst för er workshop. Yngre eller äldre elever? Om ni är osäkra kan ni låta något barn testa aktiviteten innan ni bestämmer er.

3. Tänk enkelt

Gör en relativt ”enkel” workshop med få moment. Det underlättar för eleverna men också för er själva. Inte för komplicerat och inte för mycket som kan gå fel.

4. Prata inte för länge

Det kan vara svårt för eleverna att hålla koncentrationen på Fyrishov med allt som händer runt omkring. Försök därför att inte prata för länge!

5. Aktivera deltagarna

Försök aktivera eleverna så tidigt och så mycket som möjligt. Det behöver inte innebära att eleverna alltid gör något rent fysiskt eller praktiskt. Ni kan exempelvis ge eleverna korta diskussionsfrågor eller uppdrag de ska lösa genom diskussion/samarbete.

6. Använd enkelt språk

Förutsätt inte att eleverna kan mycket om ert ämne men försök inte heller förklara allt. Det är bättre att det är lite för enkelt än alldeles för svårt. Testa gärna på någon ni känner innan SciFest som inte är insatt i ert ämne.

7. Var säkra på att ni hinner klart

En workshop är 45- 60 minuter men man vet aldrig vad som händer. Kanske dyker klassen upp 10 minuter för sent. Dessutom tar det ofta olika lång tid från klass till klass. Var säkra på att de hinner färdigt med workshopen. Det är bättre att ni är klara för tidigt än att ni måste avsluta utan att ni hunnit färdigt. Om de blir klara för snabbt kan ni istället lägga till en kortare extraaktivitet som det inte är lika noga att de hinner klart. Eller så släpper ni bara gruppen lite tidigare.

8. Jobba inte ensam

SciFest är fantastiskt roligt men dagarna är långa och intensiva, så ni behöver ta pauser. Det är dessutom mycket roligare om ni är flera stycken som deltar tillsammans.

9. Var flexibla

Saker och ting blir sällan precis som man tänkt sig och det är OK. Det kan också vara bra att ha en plan B ifall något inte fungerar.

10. Du är den största tillgången

Glöm inte bort att du och dina kollegor är den största tillgången i er aktivitet. Det är för er skull som besökarna kommer till SciFest.

11. SciFest är godisfritt

Det kan vara lockande att konkurrera om uppmärksamheten med godis. Tyvärr blir det mycket fokus på det och eleverna lyssnar mindre forskarna. Om du bjuder på något ätbart är det bra om det ingår i aktiviteten på något sätt.

12. Fundera noga på hur stor plats du har

Mät gärna upp ytan som du har i din monter. Då får du en realistisk bild av hur mycket du kan få plats med.
Som utställare på SciFest kan du delta med två olika typer av aktiviteter:

Om du arrangerar en obokningsbar aktivitet (non-stop, yta 2x3m) ger du en aktivitet som besökaren är öppen att interagera med när som helst under dagen.

Vid en bokningsbar aktivitet (workshop, yta 5x5m) erbjuder du workshop-pass vid speciella tidpunkter, där skolelever kan boka in sig och få en djupdykning inom ditt område. Mellan workshop-passen och på lördagen fungerar din aktivitet som en non-stop aktivitet.

Kontakt

Besök SciFest

Uppsala universitets logotyp
SLU logotyp