Alla nyfikna har något att hämta från SciFest!

SciFest vill ge lärare och elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet inspiration och nya upplevelser kopplat till vetenskap. Här får eleverna experimentera, spela, prova på och samtala med riktiga forskare. Vi hoppas att barnen tänker att de också kan bli forskare när de blir stora – att de ser att våra forskare är vanliga människor.

Det som är så fantastiskt att vi på samma golv kan visa brett skilda ämnen eftersom SLU och Uppsala universitet forskar om så många olika saker. Också våra sponsorer och andra utställare bidrar till mångfalden. Under en promenad på SciFest kan du gå från att gräva fossil till att programmera lego-robotar sen vidare till att leta efter granbarkborrar och göra din egen historiska utställning. Det smäller, bubblar och rör sig, luften är fylld av glädje och energi!

Genom åren har vi haft många spännande gäster. På SciFest-scenen har vi haft med oss Hans Rosling tillsammans med sin toarullsstatistik, årets alumn på Uppsala Universitet Emma Frans har hjälpt oss att skilja vetenskap från trams, TV meteorologerna Martin Hedberg, och Pär Holmgren har förklarat klimatförändringar, vi har haft kemishower, biologishower, fysik- och lasershower, vetenskapligt trolleri, föreläsningar och underhållning som har fångat intresset hos stora skaror besökare i alla åldrar.

En annan viktig del av SciFest är lärarkvällarna. Här vill vi ge lärare en exklusiv möjlighet att få träffa forskare och ämnesexperter ur ett lärarperspektiv. Under åren som gått har vi pratat om sömnens betydelse för kunskapsinhämtning, klimatångest hos unga, lärares och elevers digitala kompetenser och om lärares retorik i klassrummet.

Utbudet på SciFest ska ge inspiration till undervisningen utifrån en vetenskaplig grund. Skolan kan här komma i direktkontakt med forskare och knyta nya kontakter samt få med sig spännande idéer och uppslag att jobba vidare med på skolan.

För oss på Uppsala universitet och SLU är detta ett utmärkt tillfälle att låta våra forskare berätta om sin forskning för barn och ungdomar. Det kan faktiskt göra att de förstår sitt ämne ännu bättre –nyfikna frågor kan dessutom ge både nya idéer och energi. En bonuseffekt är när forskare upptäcker varandra under evenemanget och inleder nya gemensamma forskningsstråk att jobba vidare på.

Kontakt

Besök SciFest

Uppsala universitets logotyp
SLU logotyp