Mål och koncept för SciFest

  • servera ett smörgåsbord av olika vetenskapliga exempel presenterat med lustfylld pedagogik och i stor utsträckning i form av prova-på-aktiviteter
  • erbjuda mångfacetterade aktiviteter med hög nöjesfaktor med bibehållen integritet för det vetenskapliga innehållet
  • engagera duktiga vetenskapskommunikatörer
  • tilltala en stor och heterogen publik av blandade åldrar, bakgrund och intressen
  • involvera både universitet, företag och myndigheter för att visa upp bredden av verksamheter där vetenskap utvecklas och kommer till nytta och som kan erbjuda spännande arbeten.
  • sprida budskapet och medvetenheten om vetenskapens betydelse i våra liv
  • ge skolelever chansen att hitta något som intresserar dem och överlag ge dem en positiv attityd till dessa ämnen och till forskning
  • bjuda in skolklasser att delta aktivt i festivalen med egna workshops och därmed känna att de har möjlighet att bli framtidens forskare
  • ge lärare nya idéer för undervisning och lärande
  • bjuda in allmänheten så att barn och vuxna tillsammans får leka, experimentera, upptäcka och förstå - delad erfarenhet är dubbel värd!

Kontakt

Besök SciFest

Uppsala universitets logotyp
SLU logotyp