Finansiärer och samarbetspartners

SciFest arrangeras av SLU och Uppsala universitet och har flera medfinansiärer och samarbetspartners.

SciFest bildar en arena för flera olika aktörer att arbeta mot ett gemensamt mål. Här samarbetar företag och organisationer tillsammans med kommun och universitet på ett konkret plan. Och vi vill gärna växa och bli fler.

Vill ni vara med och samarbeta?

Är din organisation intresserad av att bli finansiär eller samarbetspartner? Kontakta oss på scifest@uu.se

 

SciFest finansiärer och samarbetspartners 2024:

 

Fyrishov och NTA (Naturvetenskap och teknik för alla).

Följande organisationer gör det möjligt för vissa skolklasser att åka chartrad buss till vetenskapsfestivalen: AFRY, Arronet, Atlas Copco, Clockwork, Erasteel, Forsmarks Kraftgrupp, Habia, Munters, Roslagens Sparbank, SKB, Tierps Miljö & Energi AB, Vattenfallgymnasiet och WHG.

Kontakt

Besök SciFest

Uppsala universitets logotyp
SLU logotyp