Finansiärer och samarbetspartners

SciFest arrangeras av SLU och Uppsala universitet och har flera medfinansiärer och samarbetspartners. Är din organisation intresserad av att bli finansiär eller samarbetspartner? Kontakta oss på scifest@uu.se.

SciFest finansiärer och samarbetspartners är

   

                        

                  

  

Senast uppdaterad: 2023-08-17