Om SciFest®

SciFest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Från och med år 2020 samarrangeras SciFest av Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.  

Här kan nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskapsområden. Utställare och deltagare på SciFest kommer från såväl skolor och universitet som företag, myndigheter, muséer och organisationer. Vi vill särskilt få unga människorna att ställa de stora frågorna, ta del av den senaste forskningen, testa sig fram och upptäcka hur roligt och intressant det är med vetenskap. Många av de som medverkar i programmet är studenter, unga forskare och innovatörer som lättare kan bidra till att inspirera andra unga.

Om varumärket

Uppsala universitet har licens att använda varumärket SciFest®, som ägs av UEF (University of Eastern Finland).

Organisation

Projektledare

Biträdande projektledare

Skolgrupp

 • Britt-Marie Backlund (Uppsala Kommun)
 • Christina Belin_Marmén (Uppsala Kommun)
 • Maja Garde Lindholm (Uppsala universitet)
 • Eva Lundqvist (Uppsala universitet)
 • Sami Vihriälä, Uppsala universitet

Styrgrupp

 • Peter Lindblad (teknik och naturvetenskap, ordförande)
 • Tomas Linder (Sveriges Lantbruksuniversitet)
 • Anna Singer (humaniora och samhällsvetenskap)
 • Christel Bergström (medicin och farmaci)
 • Margaretha Andersson (UU musik och museer)
 • Katarina Garpenstrand (projektledare) 
 • Johanna Lundmark (sekreterare)

Arbetsgrupp för mässinnehåll

 • Gunilla Styhr (humaniora och samhällsvetenskap, UU)
 • Oddný Ósk Sverrisdóttir (humaniora och samhällsvetenskap, UU)
 • Carin Marciszko (medicin och farmaci, UU)
 • Maria Ferletta (medicin och farmaci, UU)
 • Rebecca Rikner (Sveriges Lantbruksuniversitet)
 • Maria Carlander (teknik och naturvetenskap, UU)
 • Katarina Garpenstrand (teknik och naturvetenskap)

Marknadsföringsgrupp

 • Gisella Bengtsson (Extern marknadsföring)
 • Anneli Björkman (Pressansvarig)
 • Elin Eriksson (Digitala medier)
 • Katarina Garpenstrand (Projektledare)
 • Mats Kamsten (Design och trycksaker)
 • Rebecca Rikner (Intern marknadsföring)