Om SciFest®

SciFest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Det första SciFest ägde rum 2012 i regi av Uppsala universitet. Från och med år 2020 samarrangeras SciFest av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.  

Här kan nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskapsområden. Utställare och deltagare på SciFest kommer från såväl skolor och universitet som företag, myndigheter, muséer och organisationer. Vi vill särskilt få unga människorna att ställa de stora frågorna, ta del av den senaste forskningen, testa sig fram och upptäcka hur roligt och intressant det är med vetenskap. Många av de som medverkar i programmet är studenter, unga forskare och innovatörer som lättare kan bidra till att inspirera andra unga.

Finansiärer och samarbetspartners

SciFest arrangeras i samarbete med SLU och Uppsala universitet och har flera medfinansiärer och samarbetspartners. Är din organisation intresserad av att bli finansiär eller samarbetspartner? Kontakta oss på scifest@uu.se.

SciFest finansiärer och samarbetspartners 2022 är

Om varumärket

Uppsala universitet har licens att använda varumärket SciFest®, som ägs av UEF (University of Eastern Finland).

Organisation

Projektledare

Biträdande projektledare

Styrgrupp

 • Christel Bergström (Uppsala universitet, medicin och farmaci, ordförande)
 • Johanna Lundmark, sekreterare (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap)
 • Anna Lundhagen (Sveriges lantbruksuniversitet)
 • Katarina Holmborn Garpenstrand, projektledare (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap) 
 • Marcus Lindahl (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap)
 • Margaretha Andersson (Uppsala universitet musik och museer)
 • Mattias Martinsson (Uppsala universitet, humaniora och samhällsvetenskap)

Arbetsgrupp för mässinnehåll

 • Katarina Holmborn Garpenstrand, gruppledare (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap)
 • Carin Marciszko (Uppsala universitet, medicin och farmaci)
 • Cecilia Ödman (Uppsala universitet musik och museer, Gustavianum)
 • Gunilla Sthyr (Uppsala universitet, humaniora och samhällsvetenskap)
 • Leif Hallsén (Uppsala universitet musik och museer, Gustavianum)
 • Maja Garde Lindholm (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap)
 • Maria Ferletta (Uppsala universitet, medicin och farmaci)
 • Anna Lundmark (Sveriges lantbruksuniversitet)

Marknadsföringsgrupp

 • Anna Lundmark, gruppledare (Sveriges lantbruksuniversitet)
 • Elin Eriksson, digitala medier (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap)
 • Gisella Bengtsson, digitala medier och presskontakt (Uppsala universitet, kommunikationsavdelningen)
 • Mats Kamsten, design och trycksaker (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap)

Skolgrupp

 • Sami Vihriälä, gruppledare (Uppsala universitet)
 • Britt-Marie Backlund (Uppsala Kommun)
 • Cecilia Ödman (Gustavianum, Uppsala universitet)
 • Karl Lundén (Sveriges lantbruksuniversitet)
 • Leif Hallsén (Gustavianum, Uppsala universitet)
 • Maja Garde Lindholm (Uppsala universitet)
 • Sofia Lundén (Uppsala Kommun)
 • Tomas Persson (Uppsala universitet)

Sponsoransvarig

 • Ronnie Alsén (Uppsala universitet)

Senast uppdaterad: 2021-12-22