SciFest 2021 – året då vetenskapsfestivalen blir digital

Digitala SciFest blir en vetenskapsfestival precis som tidigare år. Det digitala formatet kommer att ge dig nya verktyg för att visa upp din forskning och kommer att skapa nya möjligheter att nå ut till en bredare publik än tidigare eftersom SciFest nu välkomnar deltagare från hela landet!

SciFest 2021 kommer att gå av stapeln mellan den 4-10 mars. Vardagarna viks för skolan, och sedan blir det allmänhetens dagar under lördag och söndag.

Hur kan jag delta?

Den digitala festivalen ställer nya krav på utformningen både för oss arrangörer och för er som medverkar. Det finns dock en stor frihet att forma din digitala aktivitet så som du själv önskar! Möjlighet finns till både förinspelat material och interaktion i realtid. (Se nedan hur din medverkan kan se ut). Den digitala formen ger dig som forskare och utställare en stor flexibilitet under de dagar som festivalen pågår.  

Alla aktiviteter som SciFest erbjuder samlas i en gemensam digital plattform, ett så kallat eventsystem, där alla utställare får en egen digital monter som deltagare kan besöka, för att ta del av förinspelat material och/eller bokade workshops och möten. Tillsammans jobbar vi på alla sätt för att få till den festivalkänsla som brukar utmärka SciFest på plats.

Här följer information för dig som vill medverka som forskare/utställare, med tips och information.


Syfte med SciFest

SciFest är och har under alla år varit en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Festivalen är sedan 2020 ett samarrangemang mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 

Här får nyfikna i alla åldrar smaka på den forskning som bedrivs: med laborationer, aktuella frågeställningar och prova-på-aktiviteter. SciFest vill ge barn och skolungdomar möjlighet att upptäcka hur roligt det är med vetenskap och förhoppningsvis kunna så ett frö till att de unga blir intresserade av att plugga vidare och kanske även forska.

SciFest har under alla år som festivalen arrangerats, samlat närmare 8 000 nyfikna besökare under de tre festivaldagarna. Utställarna på SciFest kommer från skolor, universitet, företag, myndigheter, muséer och organisationer. Festivalens första dagar riktar sig till skolelever och lärare och under den sista dagen slår SciFest upp dörren för allmänheten. Ett koncept som håller även för en digital SciFest. Webben kan dessutom erbjuda längre hållbarhet av vissa aktiviteter som besökare kan återkomma till flera gånger.

En digital SciFest 2021

Hur förvandlar man en ”hands-on” och en ansikte-mot-ansikte-festival till ett digitalt event?
Jo, en digital festival kan öppna upp för nya sätt att visa upp och dela forskning och verksamhet.

Förslag på möjliga aktiviteter:

 • Livesända experiment.
 • Styr en forskare i labbet.
 • Digitalt studiebesök på en forskares arbetsplats.
 • Fråga en forskare klasser skickar i förväg in frågor som sedan besvaras live eller inspelat.
 • En förinspelad föreläsning (max 15 min) med forskare som utmanar eller inspirerar elever till något de kan göra på skolan.
 • Workshop på distans material skickas ut till anmälda klasser som sedan handleds digitalt i workshopen.
 • Korta filmer kring en aktuell frågeställning, ett fenomen eller laboration, med efterföljande diskussioner och möte med forskare. Filmen kan kopplas till ett möte med en forskare men kan även användas som en egen aktivitet. Eventuellt med tips på vad som kan diskuteras vidare inom klassen.
 • Ge en eller flera skolklasser ett uppdrag att utföra innan eller under SciFest. Öppna upp för en diskussion med forskaren under ett digitalt möte.
 • Skattletning. Skapa ett event där eleverna får röra på sig, leta efter ledtrådar utplacerade på olika platser av läraren. Ledtrådarna kan lokaliseras t.ex. med hjälp av karta eller med gps-koordinater och kan bestå av qr-koder, rebusar osv. som leder till en slutlig skatt.

Du är naturligtvis också välkommen att komma med eget förslag på aktivitet.

Några frågeställningar att ta med:

 • Hur skulle min forskning kunna visas upp digitalt?
 • Hur skulle en meningsfull interaktiv workshop inom mitt område kunna se ut?
 • Vilken teknik skulle jag vilja använda: inspelning, livesändning eller på annat sätt?

Var inte orolig – vi hjälper dig

SciFest-teamet finns till för att hjälpa dig hela vägen från idé till färdig produktion. Tillsammans kan vi redan i ett tidigt skede jobba fram en interaktiv digital aktivitet som passar för just din forskning. Vi hjälper till med målgruppsanpassning, förslag och tips.
 

Vill du vara med?

Steg 1 - Kontakta oss

För SLU

 • Alla vetenskapsområden
  Om du undrar något eller vill bolla dina tankar och idéer är du välkommen att kontakta Rebecca Rikner. Skicka epost till: Rebecca Rikner


För Uppsala universitet

 • Humsam vetenskapsområde
  Skicka epost till Oddný Ósk Sverrisdóttir, kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, eller till Gunilla Sthyr, kommunikationsavdelningen.
 • Medfarm vetenskapsområde
  Skicka epost till Carin Marciszko eller Maria Ferletta, kansliet för medicin och farmaci.
 • Teknat vetenskapsområde
  Om du undrar något eller vill bolla dina tankar och idéer är du välkommen att kontakta Maria Carlander. Skicka epost till Maria Carlander

För externa utställare

 • Om du undrar något eller vill bolla dina tankar och idéer är du välkommen att kontakta Katarina Holmborn Garpenstrand. Skicka epost till: Katarina Holmborn Garpenstrand

Steg 2 - SciFest-teamet kontaktar dig

Vi kontaktar dig för att diskutera din idé och hur vi kan gå vidare med att visualisera den. Kanske behöver du hjälp med manus och/eller inspelning av aktiviteten eller hjälp att definiera vilken målgrupp den riktar sig till. Nytt är att alla utställare som medverkar från de båda universiteten, kan ansöka om ekonomiskt stöd för sin aktivitet. Detta görs efter kontakt med SciFest-teamet.

Steg 3 – Deadline 9 december

Den 9 december är deadline för att lägga in information om din aktivitet i bokningssystemet. För detta behöver du en beskrivning av din aktivitet för presentation för lärarna, ha valt om aktiviteten är förinspelad ”drop-in” eller livesänd, interaktiv och därmed bokningsbar som en workshop.
Länk till registrering.
 

Tidsplan – några viktiga datum

12 nov 2020 Deadline för anmälan till workshop 1 för utställare
Anmälan för workshop 1

17 nov 2020 Workshop 1 för utställareHär kan du ställa frågor, diskutera med andra utställare och få exempel på hur man kan tänka och planera för att digitalt nå målgruppen på bästa sätt. Deadline för anmälan: 12 nov. Plats: Zoom kl. 9-12

9 dec 2020 Deadline för anmälan att medverka i SciFest 2021
Länk till registrering
Här behöver vi en beskrivning av din aktivitet för presentation till lärarna. Är aktiviteten förinspelad ”drop-in” eller livesänd, interaktiv och därmed bokningsbar som en workshop? 

14 jan 2021 Deadline för anmälan till workshop 2 för utställare
19 jan 2021 Workshop 2 för utställare
Här finjusterar vi din digitala aktivitet och delar med oss av våra upplägg till varandra.
Deadline för anmälan: 14 jan.
Plats: Zoom kl. 9-12
 
4 feb 2021 Bokningen öppnar för skolorna
En presentation av vilka aktiviteter som årets SciFest kommer att erbjuda skolorna finns tillgänglig på webben för bokning.
 
4-5, 8-10 mars 2021 SciFest 2021 – digital vetenskapsfestival för skolor
 
6-7 mars 2021 SciFest 2021 – digital vetenskapsfestival för allmänheten
 

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig på SciFest!
SciFest-teamet

Korta fakta

Tid: 4-10 mars 2021
Plats: Digital arena

Läs mer om SciFest
Följ oss gärna på:
Facebook och Instagram