Finansiärer och samarbetspartners

SciFest arrangeras i samarbete med SLU och Uppsala universitet och har flera medfinansiärer och samarbetspartners. Är din organisation intresserad av att bli finansiär eller samarbetspartner? Kontakta biträdande projektledare Katarina Garpenstrand, 018-471 6211, 070-1679473.

SciFest finansiärer och samarbetspartners 2021 är

Senast uppdaterad: 2021-01-28