Finansiärer och samarbetspartners

SciFest arrangeras i samarbete med SLU och Uppsala universitet och har flera medfinansiärer och samarbetspartners. Är din organisation intresserad av att bli finansiär eller samarbetspartner? Kontakta oss på scifest@uu.se.

SciFest finansiärer och samarbetspartners 2022 är

Senast uppdaterad: 2021-12-16