Om SciFest®

SciFest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Från och med år 2020 samarrangeras SciFest av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.  

Här kan nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskapsområden. Utställare och deltagare på SciFest kommer från såväl skolor och universitet som företag, myndigheter, muséer och organisationer. Vi vill särskilt få unga människorna att ställa de stora frågorna, ta del av den senaste forskningen, testa sig fram och upptäcka hur roligt och intressant det är med vetenskap. Många av de som medverkar i programmet är studenter, unga forskare och innovatörer som lättare kan bidra till att inspirera andra unga.

Om varumärket

Uppsala universitet har licens att använda varumärket SciFest®, som ägs av UEF (University of Eastern Finland).

SciFest är ett "Kranmärkt" event

Att producera och leverera en liter förpackat vatten kräver minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen. Vi tar ställning för en bättre miljö och serverar och dricker färskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för förpackat vatten. Inga förpackningar betyder inget avfall, inga transporter och inga utsläpp! Tips: Ta med egna vattenflaskor att fylla på! Det finns även en vattenfontän på plats.

Organisation

Projektledare

Biträdande projektledare

Skolgrupp

 • Britt-Marie Backlund (Uppsala Kommun)
 • Christina Belin_Marmén (Uppsala Kommun)
 • Maja Garde Lindholm (Uppsala universitet)
 • Eva Lundqvist (Uppsala universitet)
 • Sami Vihriälä, (Uppsala universitet)

Styrgrupp

 • Peter Lindblad (Uppsala universitet, teknik och naturvetenskap, ordförande)
 • Tomas Linder (Sveriges lantbruksuniversitet)
 • Anna Singer (Uppsala universitet, humaniora och samhällsvetenskap)
 • Christel Bergström (Uppsala universitet, medicin och farmaci)
 • Margaretha Andersson (Uppsala universitet musik och museer)
 • Katarina Garpenstrand (projektledare) 
 • Johanna Lundmark (sekreterare)

Arbetsgrupp för mässinnehåll

 • Gunilla Styhr (humaniora och samhällsvetenskap, UU)
 • Oddný Ósk Sverrisdóttir (humaniora och samhällsvetenskap, UU)
 • Carin Marciszko (medicin och farmaci, UU)
 • Maria Ferletta (medicin och farmaci, UU)
 • Rebecca Rikner (Sveriges lantbruksuniversitet)
 • Maria Carlander (teknik och naturvetenskap, UU)
 • Katarina Garpenstrand (teknik och naturvetenskap, UU)

Marknadsföringsgrupp

 • Gisella Bengtsson (Extern marknadsföring)
 • Anneli Björkman (Pressansvarig)
 • Elin Eriksson (Digitala medier)
 • Katarina Garpenstrand (Projektledare)
 • Mats Kamsten (Design och trycksaker)
 • Rebecca Rikner (Intern marknadsföring)