Välkommen till en sprakande digital vetenskapsfestival!

SciFest bjuder på över 100 aktiviteter för skolor och allmänhet. Från rymden till små insekter. Från klimat till genus. Workshops för skolor. Spännande specialprogram i brytpunkten mellan forskning och kultur under helgen. Den 4-10 mars 2021 öppnar vi de digitala portarna. Program och bokning

Senast uppdaterad: 2021-02-11